Roman Wrześniewski

Pracuje z dziećmi, młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" w Suwałkach.

Wydarzenia, na których gościł(a) Roman Wrześniewski:

Realizacja strony: Rafał Rowiński