Wojtek Kałużyński

Krytyk filmowy i dziennikarz, felietonista, pisarz - autor, m.in. biografii Zygmunta Kałużyńskiego. Absolwent wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, publikował w kilkunastu czasopismach nie tylko o tematyce filmowej, m. in. w  „Filmie”, „Świecie Filmu”, „Kinie”, „Nowej Fantastyce”,  „Przekroju”, „Dzienniku", „Bluszczu”, „Machinie” i „K-Magu”. Współpracownik TVP Kultura.

Wydarzenia, na których gościł(a) Wojtek Kałużyński:

Realizacja strony: Rafał Rowiński