Ewa Szponar

Absolwentka MISH-u i filmoznawstwa, doktor nauk humanistycznych. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej i na Uniwersytecie SWPS. Stara się łączyć działalność dydaktyczną i naukową z pasją dziennikarską. Publikowała m.in. w: „Kinie”, „EKRANach”, „Filmie, „Tygodniku Powszechnym" i Onecie. Interesuje się historią kina, chętnie tropi w nim kobiece wątki. W wolnych chwilach pochłania grube powieści.

Wydarzenia, na których gościł(a) Ewa Szponar:

Realizacja strony: Rafał Rowiński