Piotr Malczewski

fotograf, podróżnik, autor albumów fotograficznych, przewodnik. Studiował na ASP w Poznaniu. Duch wędrowca, poszukiwacza prowadzi go w „ukryte” rejony świata, głównie na wschód i północ. Stąd podróże na Ukrainę, do Skandynawii, Tuwy (śladami F. A. Ossendowskiego), na Spitsbergen (z saniami), do Mongolii pieszo, konno i na żaglowozach. Ale najczęściej podróżuje nad Bajkał – na piechotę, kajakiem, z saniami. Ale ważne są dla niego również „podróże małe i duże” po północno – wschodniej Polsce. Mieszka od 1999 r. w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, w najstarszym domu we wsi (po staroobrzędowcach) znajdującym się na granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Od 2001 r. w swoim gospodarstwie prowadzi galerię fotografii, gdzie prezentuje wystawy fotograficzne i etnograficzne, pokazy multimedialne z opowieściami.
Współorganizator (z Piotrem Brysaczem, wydawnictwo Paśny Buriat) cyklicznych festiwali w Budzie Ruskiej: Festiwal podróżniczy „Powsinóg. Podróże bliskie i dalekie”, Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. Organizuje również warsztaty w Budzie Ruskiej oraz plenery i podróże w małych grupach nad Bajkał zimą.

Wydarzenia, na których gościł(a) Piotr Malczewski:

Realizacja strony: Rafał Rowiński