Edyta Serafin

Bohemistka, tłumaczka z języka czeskiego. Obecnie pracuje jako specjalistka ds. programowych i PR w Czeskim Centrum w Warszawie. Absolwentka studiów literatoroznawczo-językoznawczych na Wydziale Polonistyki UW (specjalizacja: krytyk przekazów medialnych). Dyplom magisterski otrzymała z zakresu kulturoznawstwa (specjalizacja: Czechy) w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Jako wolontariuszka współpracowała z przeglądem filmowym Kino na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Pochodzi z Podlasia (jej miasto to Białystok). Trochę gra na perkusji.

Wydarzenia, na których gościł(a) Edyta Serafin:

Realizacja strony: Rafał Rowiński