Adam Kruk

Filmoznawca, krytyk filmowy i dziennikarz. Współpracuje m.in. z Dwutygodnik.com, Filmwebem i „Hiro”. Publikował także w „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie”, „Toposie”, „Images”, „Pro Arte” i „Podtekstach”.  Znawca polskiego kina niezależnego, Laureat 1. nagrody w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka (2012).

Wydarzenia, na których gościł(a) Adam Kruk:

Realizacja strony: Rafał Rowiński